Inschrijven nieuwsbrief


RKR Cookie Banner

Volg mij op Twitter

Home Categorie blog

Voorbeeld van een categorie blog weergave (FAQs/Algemeen categorie)

 

Logopedie Zeijger

Mathenesserlaan 309

3021 HK Rotterdam

010-477 50 33

www.logopediezeijger.nl

 

 

 

Logopedie bij perifere aangezichtsverlamming

 

Mimetherapie

 

Deze folder is voor mensen met een aangezichtsverlamming, waarbij de functie gedeeltelijk is teruggekeerd. Deze verlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat bij u de oorzaak is heeft uw behandelend arts met u besproken (zie ook de folder aangezichtsverlamming). Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de zenuw, de nervus facialis , niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Omdat u last heeft van één van bovengenoemde verschijnselen, kan uw behandeld arts u verwijzen naar de afdeling logopedie van het CWZ voor de behandelingsmethode ‘revalidatie van de mimiek’, of kortweg ‘mimetherapie’. Het kan ook zijn dat u van hieruit wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut of logopedist bij u in de buurt. Zij zijn dan opgeleid tot ‘mimetherapeuten’.

 

Start

De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Meestal is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is de mimetherapeut te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

 

Doel

Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht zien en voelen. U leert ook om het gezicht zo normaal mogelijk symmetrisch te bewegen. Zowel bij eten, drinken, praten als bij uitdrukken van bepaalde emoties. U leert daardoor ook om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

 

Behandeling

Bij het eerste bezoek wordt u door de logopedist onderzocht en wordt beoordeeld of u met mimetherapie kan starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen. Het aantal behandelingen is gemiddeld acht met een duur van 30 minuten. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen die u thuis moet doen worden tijdens de behandeling met u doorgenomen. De rol die de logopedist heeft is begeleiden en ondersteunen.

 

Er wordt tijdens de therapie aandacht besteed aan:

 - massage van het gezicht;

- oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd;

 - het verschil tussen spanning en ontspanning;

 - beheersing van ongewenste meebewegingen;

- verbetering van eten, drinken en spreken;

- het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel;

- het omgaan met een aangezichtsverlamming.

 

Verwachting

Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet door de behandeling. Wel mag u verwachten dat u door regelmatig te oefenen en te masseren meer controle krijgt over uw gezicht en uw gezichtsuitdrukking. De meeste mensen voelen zich daardoor prettiger en kunnen beter met de situatie omgaan.

 

Wat kunt u zelf doen?

Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. Maak wanneer u uw gezicht beweegt alleen maar kleine bewegingen. Probeer het gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden. Soms wordt het advies gegeven om zelf alvast te gaan oefenen door ‘gekke bekken te trekken’. Dit raden we af omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.

 

Vragen?

Met vragen kunt u ook terecht bij Rob Zeijger op maandag, woensdag en donderdag, telefoonnummer 010-477 50 33 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Bron: folder ‘Mimetherapie’ UMC St Radboud

 

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.
 

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Logopedie Zeijger behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website wordt verwezen.

Voorbehoud en voorwaarden
Logopedie Zeijger is niet aansprakelijk indien door druk-, zet- of typefouten danwel fouten van technische aard de voorwaarden van haar producten en diensten foutief of niet zijn weergegeven op deze website. Logopedie Zeijger is nimmer gebonden aan het uitvoeren van foutief  weergegeven voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Logopedie Zeijger noch een van haar werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.
Logopedie Zeijger is niet aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Logopedie Zeijger garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Logopedie Zeijger is niet  verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Alhoewel Logopedie Zeijger zich inspant om deze site virusvrij te houden, is iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheids-maatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.


Intellectuele eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Logopedie Zeijger alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Logopedie Zeijger. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Logopedie Zeijger enig onderdeel van deze website te kopiëren, aan te passen, te vertalen, uit te geven of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 
Privacy
Logopedie Zeijger respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Logopedie Zeijger gebruikt uw gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Logopedie Zeijger zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Logopedie Zeijger kan 'cookies' gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies stellen Logopedie Zeijger in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van deze website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van deze website geen cookies ontvangt

 

Logopedie Zeijger Rotterdam Rob Zeijger

Sinds 1994 ben ik met veel plezier werkzaam als logopedist. In eerste instantie in een solopraktijk, daarna in een monodisciplinairverband en nu in multidisciplinair verband. De praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum aan de Mathenesserlaan. U kunt zichzelf of uw kind aanmelden voor een intakegesprek. Ook kunt u bij mij terecht voor een advies- of informatiegesprek. De logopedist kan ook onderzoek doen en aan de hand van de resultaten een logopedische behandeling starten.


 

 Welkom op de website van mijn praktijk.

Bent u opzoek naar een betrouwbare logopedist in Rotterdam, dan heet ik u van harte welkom op de website van Logopedie Zeijger. In het Gezondheidcentrum Mathenesserlaan 309. Bij mij kunt u terecht voor logopedisch onderzoek en behandeling. Als logopediewetenschapper werk ik volgens Evidence-Based Praktice in de logopedie. EPD houdt in dat mijn handelen zo veel mogelijk is gebaseerd op eigen klinische ervaring, de wensen/mogelijkheden van de klanten en op wetenschappelijke evidentie, voor zover beschikbaar.
Praktijk visie.
Mijn praktijk visie is samen met u werken aan uw persoonlijke doelen. Uw persoonlijke doelen zijn de hefboom waarmee verandering in beweging wordt gezet. Dus "baat als resultaat". In het "baat op maatplan" staat u of uw kind centraal waarbij onze gezamenlijke doelen, kwaliteit en communicatie de basis vormen. Daarbij houd ik natuurlijk rekening met individuele wensen en mogelijkheden.
Plaats van behandeling.
Veel mensen ontvang ik in mijn moderne, allround praktijk. Als het om medische redenen noodzakelijk is behandel ik ook aan huis. Dankzij online logopedie kan ik nog flexibeler zijn in planning en locatie, de ervaring leert dat dit volwassenen enorm aanspreekt. Natuurlijk blijf ik deze groep mensen ook af en toe in de praktijk zien, maar nu kunnen zij bijvoorbeeld ook op hun werk logopedie krijgen. Met online logopedie kan ik u praktisch tegemoetkomen met behoud van kwaliteit waar voor u naar mijn praktijk komt.
Op mijn website vindt u enige informatie over logopedie en mijn praktijk. Mocht u informatie willen krijgen over logopedische problemen en de wijze waarop ik die als logopedist kan behandelen, neem dan gerust contact op. Ik kan u ook informeren over vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.
 
Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen neem dan contact op middels Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 010-477 50 33.
 
http://www.logopedist-info.nl/